marshmellow

Breed: American Eskimo Dog (Miniature)

 

marshmellow